Langs de Vecht in Overijssel

We lopen de tweedaagse NS-route van Marienberg via Ommen naar Dalfsen. Dit is een deel van┬áhet Vechtdalpad waarbij je in 7 dagmarsen van Zwolle naar Hoogstede in Duitsland loopt. De Vecht De Vecht stroomt door een oud dal dat is ontstaan in het Saalien, de voorlaatste ijstijd toen het ijs de noordelijke helft van Nederland…