Tussen Vierhouten en Gortel

Ik loop samen met een Vriendin een groot rondje tussen Gortel en Vierhouten. Op de topografische kaart hierboven, uit 1926-1949 het gebied waar we gelopen hebben: rechtsonderin Gortel, linksbovenin Vierhouten. Overigens kun je deze prachtige oude kaarten vinden op de website http://www.aardeopdekaart.nl. Gortel, nooit eerder van gehoord, is een oeroud minidorp. Een landbouwenclave op de Veluwe,…

Landlopen

Al lopend kijk ik naar het land. Naar het landschap, landgebruik, geologie en historie die in het landschap te zien is. Wat zie ik, en waarom daar? Ik let op landschap: stuwwallen, rivierduinen, pingoruines, sandrs, kameterrassen, rivierterrassen, oude rivierlopen. Ik zie voormalige vestingen, grafheuvels, celtic fields, watermolens, landweren, linies. Dakpannen, stenen, grindgroeves, zandafgravingen, stuwtjes en vistrappen, bruggen, ach…